усан замын тээврийн хэрэгслийг бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал