Maritime Administration
Mongolia
MAIL | | MN
 
ONLINE HELP
ACCESS NUMBER
Last week: 3283
Total: 531382
Нэр Хавсралт файл
1 ДАЛАЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ.pdf
2 АВРАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ.pdf
3 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ШАТАХУУНЫ САВНЫ ТОСНЫ БОХИРДЛООС УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨӨ ХҮЛЭЭХ ИРГЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ.pdf
4 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛЭГЧ УС БОЛОН ҮЛДЭГДЭЛ ТУНАДАСНЫ ХЯНАЛТ БА МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ.pdf
5 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ГАДАРГУУГ ХАМГААЛАХ СИСТЕМД ХОРТОЙ БОДИС АШИГЛАХЫГ ХЯНАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ.pdf
6 ДАЛАЙН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН КОНВЕНЦ.pdf
7 ДАЛАЙН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ТАЛААР ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ.pdf
8 ДАЛАЙН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ТАЛААР ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН ПРОТОКОЛ.pdf
9 ГАЗРЫН ТОСНЫ БОХИРДЛООС УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨӨ ХҮЛЭЭХ ИРГЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ПРОТОКОЛ.pdf
10 ГАЗРЫН ТОСНЫ БОХИРДЛООС УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨӨ ХҮЛЭЭХ ИРГЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ.pdf
11 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ БАГТААМЖИЙН ХЭМЖИЛТИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ.pdf
12 ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС ҮҮДЭЛТЭЙ БОХИРДЛООС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ.pdf
13 ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС ҮҮДЭЛТЭЙ БОХИРДЛООС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ПРОТОКОЛ.pdf
14 ДАЛАЙЧНЫГ СУРГАХ СТАНДАРТ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ БОЛОН ЭЭЛЖИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ.pdf
15 ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН ПРОТОКОЛ.pdf
16 ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ.pdf
17 ДАЛАЙД ХӨЛӨГ ОНГОЦ МӨРГӨЛДӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ОЛОН УЛСЫН ЖУРМЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦ.pdf
18 ДААЦЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН ПРОТОКОЛ.pdf
19 ДААЦЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ.pdf
20 ОЛОН УЛСЫН ДАЛАЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦ.pdf
21 ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ УЛСЫН ДАЛБААГАА МАНДУУЛАХ ЭРХИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ ТУНХАГЛАЛ.pdf
22 Maritime Law of Mongolia 11.JPG
MARITIME LAW OF MONGOLIA.pdf
ДАЛАЙ АШИГЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ.pdf
23 1.jpg
2.JPG
3.JPG
УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ.pdf
24 1.JPG
АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ.pdf
25 1.JPG
УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга.pdf
26 1.JPG
Авилгын эсрэг хууль.pdf
27 1.JPG
Хөдөлмөрийн тухай хууль.pdf
28 1.JPG
Захиргааны хариуцлагын тухай хууль.pdf
29 1.JPG
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ.pdf
30 ТАны тухай хууль.JPG
Төрийн албаны тухай.pdf
31 11.JPG
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ.pdf
OPENNESS
Human resource
Finance
Tendering
LAW
Mongolian laws
Goverment decree
Goverment meeting
Minister orders
Standarts
Regulations
Conventions
CONTACT US
Address: Chingeltei district, Sambuugiin street-11, Governmental Building-XI,
Ulaanbaatar, Mongolia
Room No 604, 611, 612
Phone: (976-11) 261488, 261489, 261490
Fax:(976-11) 310642
Email: info@monmarad.gov.mn
САНАЛ, ХҮСЭЛТ
Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл авах, санал, хүсэлт, гомдлыг дараах хаяг, утсаар авна.
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо, Самбуугийн гадамж, Засгийн газрын XI байр, 612 тоот
Утас: (976) 70114802, (976-51) 261489
Email: info@monmarad.gov.mn